Plėtros programų pažangos priemonės

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas

Ekonominės ir socialinės naudos skaičiuokle

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ veiklos „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2021–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašas

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklis)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (EV produkto rodiklio planas)

Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė (Rezultato rodiklis)

Energetikos ministro įsakymas "Dėl 2021-2023 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą aprašo patvirtinimo pakeitimo"

Energetikos ministro įsakymas Dėl 2021-2030 metų Nacionalinės energetikos pažangos programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-07 „Įrengti elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-16