Asmens duomenų šaltiniai

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis gauna:

  • Iš pačio asmens (duomenų subjekto);
  • Prašymus, skundus, pranešimus teikiančių asmenų;
  • Kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių ministerijos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti ministerijai.

 

Atnaujinimo data: 2023-11-29