Pavaldžios įstaigos

Juridiniai asmenys, kurių dalyvio teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija

Atnaujinimo data: 2023-11-28