Teisinio reguliavimo stebėsena

Teisinio reguliavimo stebėsenos planas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 142, bei Teisėkūros pagrindų įstatymo 23 ir 24 straipsnius, Energetikos ministerijoje teisinio reguliavimo stebėsena nėra atliekama.

Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Energetikos ministerija teisinio reguliavimo stebėsenos šiuo metu neatlieka.

Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos

Energetikos ministerija teisinio reguliavimo stebėsenos šiuo metu neatlieka.

Atnaujinimo data: 2023-11-28