Atsinaujinantys energijos ištekliai

Pagrindinis atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) sektoriaus tikslas – užtikrinti darnią atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus ir energetikos politikos tikslus.


Lietuva numačiusi pasiekti šių tikslų iki 2020 m.:

  • Elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc.,
  • Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 proc.,
  • Namų ūkiuose AEI dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti ne mažiau kaip iki 80 proc.,
  • AEI dalį transporto sektoriuje padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc. 

Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektų rengimo rekomendacijos

Atnaujinimo data: 2023-11-28