Asmens duomenų teikimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija asmens duomenis teikia tretiesiems asmenims:

  • valstybės ir  savivaldos institucijoms ir įstaigoms, kurioms pagal kompetenciją priklauso nagrinėti sprendžiamą klausimą;
  • kontrolės ir priežiūros institucijoms;
  • teismams;
  • teisėsaugos institucijoms;
  • kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis ministeriją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kai asmens duomenis teikti būtina vykdant ministerijai pavestas funkcijas, įgyvendinant ministerijos, kaip darbdavio, pareigas;
  • skelbiami interneto svetainėje.

Ministerija asmens duomenis teikia duomenų tvarkytojams – Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, kitiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia ministerijai informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir panašias paslaugas, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimo, delegacijų aptarnavimo ir renginių organizavimo, informacines paslaugas, taip pat teikia kitas paslaugas ar atlieka kitus darbus ir tvarko asmens duomenis ministerijos vardu ir pagal ministerijos nurodymus.

Atnaujinimo data: 2023-11-29