Skirtas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2023 m. gruodžio 22 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas 792,159.16 eurų finansavimas AB „Amber Grid“ įgyvendinamam projektui „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) įrengimas“ pagal priemonę 06.3.1-LVPA-V-104 „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Atnaujinimo data: 2024-01-04