>

Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Energetikos ministerijos vykdoma Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa įgyvendina Stojimo į Europos Sąjungą sutarties protokole Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ numatytus įsipareigojimus bei prisideda prie 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano 6.9 uždavinio „Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas“ įgyvendinimo. 

Pagrindinis tikslas įgyvendinant branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą – saugaus ir sklandaus eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso ir tam reikalingo finansavimo užtikrinimas, skaidrus bei efektyvus skiriamų lėšų panaudojimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-28