Tyrimai ir analizės

Energetikos ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių bei įstaigų prie ministerijos galimybių studijos, analizės ir tyrimai

2023 m.UAB „Smart continent LT” atliko 2014–2020 m. veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ poveikio vertinimą. Pateikiama ataskaita ir jos santrauka
2021 m. 

EPSO-G nuomonė dėl Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių įstatymo nuostatų

2020 m.

Europos Sąjungos valstybių narių teisėkūros modelių, reguliuojančių energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, analizė ir įvertinimas bei pasiūlymų pertvarkant Lietuvos teisinę bazę, reglamentuojančią energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, pateikimas

Europos Sąjungos valstybių narių teisėkūros modelių, reguliuojančių energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, analizė ir įvertinimas bei pasiūlymų pertvarkant Lietuvos teisinę bazę, reglamentuojančią energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus, pateikimas (Tyrimo santrauka)

2019 m.

Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimo ataskaita

Komunalinių paslaugų vartojimo apskaitos prietaisų modernizavimo sąnaudų-naudos vertinimo ataskaitos priedas

2018 m.

Elektros energijos tiekimo namų ūkiams liberalizavimo studija (studijos santrauka)

Nepriklausomas ekonominis ilgalaikio suskystintų gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką alternatyvų vertinimas

Gamtinių dujų tiekimo sutrikimo Lietuvoje rizikų įvertinimas ir galimų scenarijų modeliavimas

2017 m.

2015 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų

2016 m.

2014 m. ataskaita apie pažangą siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų

Studija „Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų“

Direktyvos, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimas

Šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių įrengimo gyvenamųjų namų vidaus sistemose galimybių vertinimas

2015 m.

Su atnaujinama Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija susiję tyrimai

Dujų infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Elektros infrastruktūros energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Gamtinių dujų parametrų pokyčio analizė ir tinkamų vartotojams verčių nustatymas Lietuvos dujų sistemose

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas

2014 m.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų reglamentavimo Lietuvoje ir kitose ES valstybėse lyginamoji analizė ir optimalios schemos Lietuvai nustatymas

2013 m.

Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė

Atnaujinimo data: 2023-11-28