Asmenis aptarnauja Organizacijos valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Emilija Gaidukevič ir Edita Karaliūtė

Kabinetas110
Telefonas(8 5) 203 4696
El. paštas [email protected]

Aptarnavimo laikas

Į Energetikos ministeriją galima kreiptis visą darbo dienos laiką, pietų pertraukos ir papildomu laiku:

  • pirmadienį – ketvirtadienį: nuo 7 val. 30 min. iki 17 val. 00 min.
  • penktadienį – nuo 7 val. 30 min. iki 15 val. 45 min.
  • švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai prašymus (klausimus) ir skundus galima pateikti šiais būdais:

Konsultacijų su specialistais grafikas

Rekomenduojame konsultuotis ir prašymus / skundus Energetikos ministerijai teikti nuotolinio ryšio priemonėmis.

Lietuvos Respublikos energetikos ministras Dainius Kreivys gyventojus priima Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (Gedimino pr. 11, Vilnius) pagal iš anksto sudarytą grafiką.

Užsiregistruoti į ministro priėmimą galima pateikus prašymą paštu (Gedimino pr. 11, Vilnius), elektroniniu paštu ([email protected]), per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (www.ePristatymas.lt), asmeniškai atvykus į Vyriausybės priimamąjį arba užpildant registracijos formą: https://epilietis.lrv.lt/lt/formos/priemimas-pas-vyriausybes-narius

Ministrai gyventojus Vyriausybės pastate priima vadovaudamiesi Ministrų vykdomo Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-194 (susipažinti galima čia).

Konsultacijos apie priėmimo organizavimo tvarką teikiamos telefonu 8 677 89 934. 

Kviečiame pareikšti nuomonę apie asmenų aptarnavimo kokybę el. p. [email protected] arba užpildant Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnis nustato šią vartotojų ir energetikos įmonių ginčų sprendimo tvarką (ne teismo tvarka):

  1. Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.
  2. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.
  3. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme vartotojui turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo instituciją ar kitą subjektą, kompetentingą spręsti ginčą. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Vartotojas turi teisę ginti savo teises ir kitais, šiame įstatyme nenumatytais, teisėtais būdais.
  4. Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (www.vert.lt; el. p. [email protected]).

Asmenų prašymų ir skundų narinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-12-04