Teisės aktai

Energijos vartojimo efektyvumo teisės aktai

Įstatymai

Strateginiai dokumentai

Pastatų atnaujinimas (įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnį)

Efektyvumo tikrinimo reikalavimai (įgyvendinant Direktyvą 2010/31/ES)

Energijos vartojimo auditas

Energijos vartojimo stebėsena

Kiti teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

Tiesioginio taikymo reglamentai

Ženklinimo reglamentai

Ekologinio projektavimo reglamentai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-20