Informacija Jūrinių vėjų konkursų laimėtojams

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 22 ir 221 straipsnių nuostatos reglamentuoja atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijos gamybai jūrinėje teritorijoje ir šių išteklių naudojimo skatinimo bei jų naudojimą netaikant skatinimo priemonių, procedūras.

Informuojame, jog AIEĮ 22 ir 221 straipsniuose minimas Konkurso laimėtojas, per nustatytą terminą turi įvykdyti numatytus finansinius įsipareigojimus, juos pervesdamas į atskirą valstybės iždo sąskaitą, kuri yra pateikiama žemiau: 

Lietuvos bankas, 
Sąskaitos Nr. LT721010000000334455
Įmokos pavadinimas:
atsinaujinančių išteklių energetikos vystymo jūroje lėšos 
Įmokos kodas: 11901

Informacija,  apie konkursų, organizuojamų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 ir 221  straipsnių pagrindu, laimėtojų kompensuojamas išlaidas:

Vadovaujantis Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1049,  39 punktu, Energetikos ministerija apskaičiavo kompensacijos už Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidų dydį.

Konkursų laimėtojų mokėtinų kompensacijų sumos pateikiamos lentelėje žemiau. 

Apskaičiuodama kompensacijos už tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidų dydį, Energetikos ministerija vadovaujasi taisykle, kad konkurso laimėtojas (laimėtojai)  kompensuoja tik tas tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidas, kurios nebuvo finansuotos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ar kitomis ne valstybės biudžeto asignavimų lėšomis.

Atlikti ir atliekami tyrimai ir (ar) kiti veiksmaiKonkursas, paskelbtas 2023 m. kovo 30 d.Konkursas, apie kurį informacija skelbiama 2024 m. sausio 15 d.
 Sumos nurodytos eurais
Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas48.877,0055.135,00
Jūros dugno (geotechninių ir geofizinių) tyrimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, atlikimas-587.790,00
Vėjo greičių, vandens ir meteorologinių matavimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursus vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, atlikimas-0
Numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimas-1.747.777,24
Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomo plėtoti, eksploatuoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimų (geofizinių) atlikimas-94.500,00
Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir jo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas35.196,0035.196,00
Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomo plėtoti, eksploatuoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimų (geotechninių) atlikimas-205.390,50
IŠ VISO84.073,002.725.788,74

Sąskaita, į kurią konkursų laimėtojai turės pervesti kompensaciją už Energetikos ministerijos užsakymu atliktus tyrimus ir kitus veiksmus:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija  
Atsiskaitomoji sąskaita: LT524040063610000385

 

Informacija apie Energetikos ministerijos užsakymu atliekamus tyrimus ir kitus veiksmus

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 24 dalimi, skelbiamos Energetikos ministerijos užsakymu atliktų ir atliekamų Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytų tyrimų ir kitų veiksmų atlikimo išlaidos:

Atlikti ir atliekami tyrimai ir (ar) kiti veiksmaiSuma, eurai
Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas235.950,00
Jūros dugno (geotechninių ir geofizinių) tyrimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursą vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, atlikimas3.386.790,00
Vėjo greičių, vandens ir meteorologinių matavimų Lietuvos jūrinėje teritorijoje, kurioje tikslinga organizuoti konkursą vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, atlikimas1.325.000,00
Numatomų plėtoti Lietuvos jūrinėje teritorijoje vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimas1.747.777,24
Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomo plėtoti, eksploatuoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimų (geofizinių) atlikimas544.500,00
Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir jo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas405.592,00 
Lietuvos jūrinėje teritorijoje numatomo plėtoti, eksploatuoti ir prie perdavimo tinklų prijungti vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimų (geotechninių) atlikimas1.183.440,50 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-13