Vėjo parko Baltijos jūroje projektai

Lietuva pradeda vystyti jūrinio vėjo energetiką – 2022 m. priimti teisės aktai, sudarantys galimybę skelbti jūrinių elektrinių vystytojų atrankos konkursus. Vyriausybė priėmė sprendimą vystyti du jūrinio vėjo elektrinių parkus. Vieno vėjo elektrinių parko vystytojo atrankos konkursas paskelbtas 2023 m. kovo 30 d., kitam – atliekami parengiamieji darbai, tyrimai ir poveikio aplinkai vertinimas. Jūros vėjo elektrinių parkai ženkliai padidins elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir taip sumažins Lietuvos priklausomybę nuo elektros importo. 

Šiuo metu VERT vykdo pirmojo 700 MW galios jūrinio vėjo parko Baltijos jūroje konkursą. 

Apie kito jūros vėjo elektrinių parko, kurio vystytojo atrankos konkursą planuojama skelbti rudenį, parengiamuosius darbus informacija pateikiama šioje skiltyje. 

Atnaujinimo data: 2024-01-10