header image

Pradedama antroji viešoji konsultacija dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų sąrašo

Data

2021 11 16

Įvertinimas
1
noun_Biofuel_4297023.png

Pradedama antroji viešoji konsultacija dėl antros kartos biodegalų gamybai tinkamų naudoti žaliavų sąrašo.

Iki 2021 m. lapkričio 22 d. visos suinteresuotos šalys ir visuomenė kviečiami teikti pasiūlymus ir pastebėjimus, kurie bus apibendrinti ir aptarti 2021 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. rengiamoje nuotolinėje diskusijoje.

„Įgyvendinant Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas mums itin svarbu, kad vertinant antros kartos biodegalų gamybai tinkamas naudoti žaliavas, į šį procesą įsitrauktų ir socialiniai bei ekonominiai partneriai. Tik aktyvus jų dalyvavimas gali padėti nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų“, – teigia energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Pradinių žaliavų sąrašo sudarymas yra susijęs su į nacionalinius teisės aktus perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (toliau – Direktyva). Ji numato, kad iki 2030 m. kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė turi pasiekti, kad transporto sektoriaus galutiniame energijos suvartojime ne mažiau kaip 14 proc. sudarytų atsinaujinantys energijos ištekliai. Dalis jų turi būti gaunama naudojant pažangiuosius biodegalus, pagamintus iš atliekų ir liekanų.

Šio projekto rėmuose, remiantis Direktyvoje pasiūlytu tinkamų naudoti žaliavų sąrašu, taip pat kitų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių bei Jungtinės Karalystės patirtimi, buvo sudarytas pradinis ilgasis žaliavų, naudojamų ir (ar) galimai vertintinų kaip tinkamomis naudoti antros kartos biodegalų gamybai, sąrašas (toliau – Ilgasis žaliavų sąrašas). Šiame etape jau yra suformuoti siūlomi žaliavų vertinimo metodai ir kriterijai, kuriais remiantis buvo įvertintos Ilgajame žaliavų sąraše esančios žaliavos ir sudarytas rekomenduojamas žaliavų, tinkamų naudoti antros kartos biodegalų gamybai, sąrašas (Trumpasis žaliavų sąrašas).

Daugiau informacijos rasite čia

Iliustracija Fran Couto/Noun Project.