Skelbimai

2020 m. rugsėjo 16d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 966 213,54 eurų.

Bus atnaujinama 17 489,76 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 856 707,8 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 131,52 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 14 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti svetainėje arba ES investicijų tinklapyje

Skirtas finansavimas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui, kuris prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano.

 

2020 m. rugsėjo 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas projektui „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas panaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšas".

 

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 13 000 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ bei prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“ (2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)) įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmens, norintiems įsirengti nedidelės galios saulės elektrines.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje.

2020 m. rugsėjo 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

Projektus įgyvendins Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ir Neringos savivaldybės administracija.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma – 2 111 590,14 eurų.

 

Projektu „Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ siekiama padidinti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos energijos vartojimo efektyvumą, modernizuojant gatvių apšvietimo infrastruktūrą. Numatoma pakeisti į LED ne mažiau kaip 10 000 vnt. šviestuvų, o galutines energijos sąnaudas sumažinti modernizuotoje dalyje ne mažiau kaip 40 proc.

Įgyvendinus projektą „Gatvių apšvietimo modernizavimas Neringos savivaldybėje“ modernizuota gatvių apšvietimo sistema leistų efektyviau naudoti elektros energiją, būtų užtikrinamas saugumas tamsiu paros metu, taupomos gatvių apšvietimui išleidžiamos lėšos ir prisidedama prie aplinkos taršos mažinimo. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 720 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,138 GWh.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

2020 m. rugsėjo 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose".

 

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 9 500 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ bei 5 000 000 eurų prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)) įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmens, norintiems pasikeisti neefektyviai veikiančius biokuro katilus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba svetainėje.

 

 

2020 m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas projektui "Kogeneracinės elektrinės Alytaus miesto CŠT sistemoje statyba"

 

Projektus įgyvendina  UAB „Biovatas“

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 6 000 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ įgyvendinimo.

 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas nepriklausomam šilumos gamintojui, kuris įsirengs naujus didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginius, kurių visa pagaminta šilumos energija bus tiekiama į šilumos tinklus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba svetainėje

2020 m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas  projektams "Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę", "Rajoninės katilinės Nr.2 (RK-2) rekonstrukcija.

 

Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Pramonės g. 95, Vilnius" ir "Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba"

 

Projektus įgyvenda  Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, AB Vilniaus šilumos tinklai ir Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 13 285 390,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ bei Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“  „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas) įgyvendinimo.

 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas šilumos tiekėjams, kurie įsirengs naujus didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginius, kurių visa pagaminta šilumos energija bus tiekiama į šilumos tinklus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba svetainėje.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-274 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai).

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Kontaktinis asmuo – projektų vadovė Skirmantė Dubovikienė, tel. (8 707) 02221, tel. (8 697) 55894  el. p. skirmante.dubovikiene@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. jurga.tamkiene@urbanistika.lt.

Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. stefanija.ziliene@urbanistika.lt.

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybė, Gataučių seniūnija, Lydekių, Jauniūnų, Dargių ir Ivoškių kaimai.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų trasas; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su LR energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-274  Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

Šiuo Projektu patikslinami Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pavadinimai pagal aktualią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos versiją.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

2020 m. rugsėjo 3 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Elektrėnų savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 204 438,22 eurų.

 

Projekto tikslas – padidinti Elektrėnų savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Numatoma atnaujinti Elektrėnų savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projektu planuojama pakeisti Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Elektrėnų savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-267 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepcijai (koncepcijos II alternatyvai).

 Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Kontaktinis asmuo: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

Vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) dokumentų rengėjas:  UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt.

 Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: rosita@corpi.lt

Planuojama teritorija

Pagėgių, Jurbarko rajono, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybių teritorija.

Planavimo tikslai: 

1. Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires;

2. Užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą;

3. Nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą;

4. Numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Susipažinti su energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-267 , Vystymo plano koncepcija, SPAV ataskaita, SPAV vertinimo subjektų išvadomis, SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma galima:

  TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437;

•   Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas

Planavimo iniciatoriaus  LITGRID, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu >Tinklo plėtra >Strateginiai projektai>Kruonio HAE-Bitėnai

 

Šiuo keitimu suvienodinamos Projekto 2 priedo 10 punkto nuostatos su Projekto 2 priedo 24 p., kurio pakeitimas jau buvo suderintas su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinės sistemos svetainėje  arba ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. rugpjūčio 12 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ patvirtino priemonės „ Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose “projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.2.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti TAR arba ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-266 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 2.

Su įsakymu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.

2020 m. rugpjūčio 27 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Vilkaviškio ir Šilalės rajono savivaldybių gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 694 941,35 eurų.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės projektu planuojama pakeisti Pilviškių miestelio, Virbalio, Kybartų miestų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Šilalės rajono savivaldybės projekto tikslas – padidinti savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Numatoma atnaujinti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projekto veikla – elektros energiją taupančių priemonių diegimas. Planuojama pakeisti Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių, nusikalstamumo rizikas bei aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

 

2020 m. rugpjūčio 25 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kauno miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 441 177,42 eurų.

 

Projektu planuojama pakeisti Kauno miesto teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti Kauno miesto savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažintų eismo įvykių ir nusikalstamumo riziką bei sumažintų aplinkos taršą.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 D. Įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo  Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje. 

2020 m. rugpjūčio 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 3 041 000,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 

Projekto „Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių modernizavimas“ tikslas – užtikrinti Grigiškių, Kėdainių ir Vievio dujų skirstymo stočių patikimą ir efektyvų veikimą, atnaujinant ir įdiegiant šiuolaikinius įrenginius ir pažangias technologijas. Modernizavus dujų skirstymo stotis būtų užtikrintas patikimas ir saugus dujų tiekimas prie minėtų stočių prijungtiems vartotojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. Įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „AIE namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje  bei ES investicijų tinklapyje.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 buvo patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2  (toliau – Projektų finansavimo sąlygų aprašas).

 

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu, kviečiame pateikti projektinį pasiūlymą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, 4.1.1. konkretaus uždavinio „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir kuriam, vadovaujantis Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas) sąrašu (priemonė „Saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms (gaminančių vartotojų skatinimas)“), numatytas 13 mln. eurų finansavimas.

 

Atsižvelgiant į Aprašo 12.3 papunktį, prašome iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti projektinį pasiūlymą, o jei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pageidauja tinkamai parengtą projektinį pasiūlymą pateikti per trumpesnį laikotarpį, prašome apie tai informuoti Energetikos ministeriją iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.

 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytais būdais Energetikos ministerijai (Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, info@enmin.lt). Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 196 750, 00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Projekto „Uždarymo įtaisų keitimas ir operatyvaus nuotolinio valdymo sistemos (SCADA) įrengimas“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą pietinėje, pietvakarinėje, pietrytinėje, šiaurinėje, centrinėje Lietuvos dalyse – Alytaus raj., Birštono sav., Kauno raj., Panevėžio raj., Pasvalio raj., Prienų raj., Trakų raj., Vilkaviškio raj., Vilniaus miesto, Vilniaus raj. esančiose teritorijose.

Projekto metu bus pakeisti susidėvėję ir toliau netinkami eksploatuoti čiaupų mazgai ir jų valdymas užtikrintas iš operatyvaus technologinio valdymo sistemos.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. gegužės 21 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimas inicijuotas, siekiant patikslinti 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  Priemonė) fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį.  Pagal Priemonę kvietimai fiziniams asmenims buvo skelbti 2020 m sausio 2 d. (fiziniai asmenys iki 2021 m. sausio 1 d. turi pateikti Išlaidų kompensavimo prašymus) ir liepos 1 d. (šiuo metu vertinamos registracijos formos),  kadangi VšĮ Europos socialinio fondo agentūra patikslino fiksuotąjį įkainį, t. y. jis sumažėjo, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visiems fiziniams asmenims pateikusiems registracijos formas ir nenukentėtų jų teisėti lūkesčiai, Energetikos ministerija padidino fiziniam asmeniui projekto finansuojamą dalį iki 36,4932 proc. (t. y. finansuojamoji suma liko ta pati 323,00 eurų/kW). Projekte numatyta, kad įsakymo  nuostatos taikomos nuo patikslintos Saulės elektrinių įsigijimo geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietos trečiųjų asmenų žemės sklypuose išlaidų fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo datos, planuojama ataskaitos patvirtinimo data -2020 m. rugpjūčio 12 d. 

 

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 19 d.

 

Su projektu galite susipažinti tinklapyje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  430 234,00 eurų.

 

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklos modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

 

Modernizavus 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklą įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Panevėžio m. savivaldybėje, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti  Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugpjūčio 11 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymus, kuriais skiriamas finansavimas Visagino ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijų gatvių apšvietimo modernizavimo projektams.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 464 245, 22 eurų.

 

Visagino mieste projekto metu numatoma, kad bus pakeisti 2756 vnt. esami natrio lempų šviestuvai į LED šviestuvus, rekonstruota dalis esamo apšvietimo elektros tinklo paklojant apie 25,49 km naujo elektros linijų bei pakeičiant 614 vnt. esamų atramų naujomis.

 

Bus siekiama padidinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, atnaujinant gyvenviečių gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

 

Su ministro įsakymais kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje, įsakymas Nr. 1, įsakymas Nr. 2 arba Teisės aktų registre, įsakymas Nr. 1, įsakymas Nr. 2.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 822 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-242 parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link jungties ir 330 kV skirstyklos „Darbėnai“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Baltijos jūra (išskirtinė Lietuvos Respublikos ekonominė zona ir teritorinė jūros dalis), Palangos m., Kretingos rajono savivaldybės.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel. (8 707) 02229, tel. (8 614) 84590  el. p. egle.sakolnikaite@litgrid.eu.

Plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. jurga.tamkiene@urbanistika.lt.

Plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. stefanija.ziliene@urbanistika.lt.

Susipažinti su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

 • Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt>Teritorijų planavimas>Teritorijų planavimo viešumas;
 • Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt>Teritorijų planavimas ir statyba;
 • Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje;
 • Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. rugpjūčio 20 d. iki 2020 m. rugsėjo 17 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

Supažindinimo su Plano koncepcija ir SPAV ataskaita vieši susirinkimai įvyks:

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga;

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. Kretingos rajono savivaldybės tarybos salėje, Savanorių g. 29A, II aukštas, Kretinga.

Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktas transliacijos nuorodas (nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

2020 m. rugsėjo 17 d. 13.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWFmY2YyOWYtNDg4MS00NWZlLTkzMmEtNmMzYzI1ZmFiMTIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

2020 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmYmFiYWEtNGE1NS00ZjgzLTk4NTgtMDcwOWUyZTQwMjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%222d5e612a-6480-4aa2-9de3-23294f1bbd7e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje.

Taip pat pažymime, kad viešo susirinkimo vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo susirinkimo. Tuo atveju, jei vis dar bus įvesta ekstremali padėtis ir/ar karantinas, ir/ar taikomi apribojimai dėl susibūrimų viešas susirinkimas gali būti vykdomas tik nuotoliniu būdu pagal pateiktas transliacijų nuorodas.

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-00-19-436).

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

 • vadovaujantis pasiūlymu keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56) ir kuriuo Priemonei papildomai skirta 4,5 mln. eurų;
 • vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonei 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ skiriamas 5 mln. eurų virškontraktavimas;
 • vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[1]  671 nuostatomis, todėl nebus prašoma kartu su valstybės projekto projektiniu pasiūlymu teikti investicijų projektą;
 • pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.

Su projektu galite susipažinti svetainėje arba ES investicijų tinklapyje.

 

[1] patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas.

 

Su įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba ES investicijų tinklapyje

2020 m. rugpjūčio 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 962 155,74 eurų.

 

Bus atnaujinama 10 074,8 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 537 026,34 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 163,57 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos  galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

2020 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui. 

Projektą „Programinės įrangos perdavimo sistemos operatoriaus ir sistemos naudotojų dujų srautų valdymui ir keitimuisi informacija užtikrinti diegimas“  įgyvendins AB „Amber Grid“.

Papildomas Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 148 538,27  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių svetainėje ir  teisės aktų registre

 

2020 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-234 Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ pritarta inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos IV alternatyvai). Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.“ Su įsakymu susipažinti galima TAIS.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas.

Prašome pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 7 d.

Su įsakymo projektu  kviečiame  susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje arba ES investicijų tinklapyje.  

2020 m. liepos 30 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas penkiems valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 686 050,99 eurų.

Bus atnaujinama 23 446 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 324 560,34 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 2 192,07 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos  galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. liepos 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  1 110 795,00 eurų.

Siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo patikimumą, elektros energetikos sistemos (toliau – EES) darbo stabilumą, diversifikuotų energijos šaltinių integraciją tiek Lietuvos, tiek Baltijos regiono mastu bei integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos EES, būtina turėti pajėgų ir modernizuotą elektros energetikos sektorių. Tam reikalinga atnaujinti ir išplėsti EES perdavimo tinklą. 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklų modernizavimas (rekonstravimas) prisidės prie EES tinklo atnaujinimo. 

Modernizavus minėtas skirstyklas įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.  

Su ministro įsakymu (techninės klaidos ištaisymo įsakymas) kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.  

2020 m. liepos 17 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-209 patvirtintas Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)

Finansuojamos veiklos:

- nepatikimų elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis arba oro kabelių linijomis;

- elektros skirstomųjų tinklų elementų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas.

Finansavimo suma – numatoma skirti iki 9 890 000 eurų  projektams įgyvendinti.

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas – konkursas

Galimi pareiškėjai – Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros energetikos skirstymo licenciją.

Paraiškos pateikimo terminas - Paraiška kartu su papildomais dokumentais pagal Aprašą turi būti pateikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai adresu eainfo@ena.lt iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.

Paraiškos vertinimo trukmė – 20 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo pabaigos datos

Daugiau informacijos rasite Apraše.

 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros kontaktinio asmens duomenys:

Lina Žongolavičiūtė, el. paštas lina.zongolaviciute@ena.lt, tel. 8 613 91279.

2020 m. liepos 17 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kretingos rajono savivaldybės administracijos gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma - 416 452,83 eurų.

 

Projektu siekiama atnaujinti dalį Kretingos miesto apšvietimo sistemos: dalyje gatvių pakeisti neefektyvius šviestuvus į energiją taupančius, dalyje gatvių modernizuoti visą apšvietimo infrastruktūrą bei atnaujinti valdymo spintas. Įgyvendinus projektą modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose bus sutaupoma ne mažiau kaip 40 proc. galutinių energijos sąnaudų.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre

2020 m. liepos 16d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB LITGRID elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 589 162,50 eurų.

Modernizavus 110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklą įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Klaipėdos raj. savivaldybėje, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

2020 m. liepos 14 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas trims valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 1 670 786,11 eurų.

Atnaujinus Vytauto Didžiojo karo muziejų, Mažeikių politechnikos mokyklos pastatus ir A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų kasmet bus sutaupoma apie 2 080 740 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 148,18 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus padidinta energetinio naudingumo klasė iki C ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos energijos sąnaudos bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

2020 m. liepos 10 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos gatvių apšvietimo modernizavimo projektui.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 908 626,48 eurų.

Projektu siekiama modernizuoti gatvių apšvietimo infrastruktūrą Klaipėdos rajono savivaldybės miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Bus įrengti gatvių apšvietimo šviestuvai ir sukurta gatvių apšvietimo sistema, kuri atitinka su gatvių apšvietimu susijusių standartų nustatytus reikalavimus. Gatvių apšvietimo sistemos elementai bus įrengti pagal Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėse nurodytus reikalavimus. Dabartinės (modernizuotos) gatvių apšvietimo infrastruktūros elektros energijos suvartojimas sumažės ne mažiau kaip 40 proc., o eksploatavimo sąnaudos sumažės iki 20 proc.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalis „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą ir planavimo tikslus.

Planavimo tikslai: 

 • sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;  
 • didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyriausioji specialistė Jevgenija Jankevič, tel. (8 5) 203 4667 (6), jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Susipažinti su sprendimo projektu galima čia.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2020 m. liepos 24 d. prašome teikti raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Energetikos ministerija kviečia pateikti projektinius pasiūlymus ES paramos priemonei 06.3.1-LVPA-V-103 „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“[1].

Kvietimas skelbiamas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais:

 • Nr. 1-172 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 30 d.)
 • Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. sausio 29 d.) patvirtintu Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11 punktu.

Projektinius pasiūlymus prašome pateikti iki 2020 m. rugpjūčio 17 d.16.00 val. 

Prašome iki 2020 m. liepos 31 d. informuoti Ministeriją, ar įmonė pageidauja tinkamai parengtus projektinius pasiūlymus pateikti per trumpesnį laikotarpį, negu numatyta Aprašo 12.3 papunktyje. 

Projektinį pasiūlymą prašome pateikti Energetikos ministerijai adresu Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

 

[1] 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“, 6.3.1 uždavinys „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“.

Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas Inovacijų fondui. Naujasis 2021-2030 m. laikotarpiui įsteigtas ES inovacijų fondas finansuos projektus, svariai padėsiančius mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimus.

Bus remiami su novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susiję projektai, skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijai, energijos kaupimo technologijoms, saugiam CO2 surinkimui ir geologiniam saugojimui ar panaudojimui.

Paraišką pagal pirmąjį Inovacijų fondo kvietimą iki spalio 29 d. gali pateikti vienas juridinis asmuo arba juridinių asmenų konsorciumas Europos Komisijos finansavimo ir konkurso galimybių portale.

Pirmojo kvietimo metu siekiama surinkti vadinamąsias susidomėjimo paraiškas, kuriose turi būti įvertintos galimybės išvengti ŠESD išmetimų, taip pat technologijos naujumas, palyginti su dabartiniais sprendimais ir projekto branda technologiniu, finansiniu bei įgyvendinimo požiūriu. Bus orientuojamasi į daugiau kaip 7,5 mln. eurų vertės projektus.

Paraiškas vertins Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA). Atrinkus pirmines susidomėjimo paraiškas, jų pateikėjai iki 2021 m. II ketvirčio bus pakviesti atsiųsti išsamų projekto aprašymą su kaštų ir naudos analize, projekto plėtojimo galimybių įvertinimu (ar jis vienkartinis, t. y. skirtas konkrečiai įmonei, regionui, šaliai, ar lengvai pritaikomas ir kitose ES šalyse).

Inovacijų fondo lėšomis gali būti remiama iki 60 proc. projekto išlaidų. Pažymėtina, kad projektai gali būti finansuojami ir jungtiniu būdu – su „Horizon“, „Invest EU“, „LIFE“, „Connecting Europe Facility“ ir kt. programomis ar fondais.

Bendra naujojo Inovacijų fondo vertė – 400 mln. apyvartinių taršos leidimų (10 mlrd. eurų). Jie bus paskirstomi reguliariai skelbiant kvietimus teikti paraiškas 2021-2030 m. laikotarpiu.

Atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti čia.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją:

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/naujasis-es-inovaciju-fondas-finansuos-siltnamio-duju-ismetimams-mazinti-skirtus-projektus

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektą (toliau - Projektas).

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti 10 d. d. iki 2020 m. liepos 21 d.(darbo pabaigos).

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtino 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ aprašo pakeitimą. Pakeitimas parengtas, siekiant 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. birželio 18 d. įsakymu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

 

Pakeitimai atlikti pagal pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56).

Su įsakymu galite susipažinti tinklapyje arba Es investicijų tinklapyje.

2020 m. birželio 16 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

 Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 056 589,39 eurų.

Šiuolaikinio meno centro modernizavimo tikslas - gerinti Šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą įdiegiant energetinio naudingumo priemones. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, būtina modernizuoti Šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos pastato šildymo, vėdinimo sistemos, pakeisti langai ir durys, apšildytos pastato sienos, stogas  ir perdangos. Numatoma suremontuoti parodines ir pagalbines erdves, modernizuoti kino, konferencijų sales, sandėliavimo ir kitas pagalbines patalpas. Sėkmingas naujų energetinių taupymo priemonių  įgyvendinimas leis sumažinti bendrą  pastato energijos suvartojimą.

Kauno kolegija planuoja atnaujinti bendrabutį, esantį adresu Kalniečių g. 126, Kaune. Bendrabučio energinio naudingumo klasė yra žema - F. Projekto metu planuojama pakeisti langus, apšiltinti lauko  ir rūsio sienas, palėpės perdangą bei cokolį ir pravalyti vėdinimo kanalus, taip pat suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.  Įgyvendinus šias priemones, būtų pasiekta pastato energinio naudingumo klasė - B. Galutinės energijos sąnaudos atnaujintame bendrabutyje sumažėtų apie 40 procentų, o pats pastatas atitiktų dabar galiojančius pastatų energinio efektyvumo reikalavimus, pagerėtų vidaus mikroklimato sąlygos bei gyvenamoji aplinka, šiluminės energijos sutaupymas sąlygotų anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimą bei oro taršos pokyčius. Be to, projekto metu atnaujintas pastatas ir sukurtos tinkamos gyvenimo sąlygos studentams, prisidėtų prie studijų patrauklumo, prieinamumo  ir tarptautiškumo didinimo.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Papildomai informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 823 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių, Jurbarko rajono savivaldybių teritorijos, Marijampolės apskrities Šakių rajono, Vilkaviškio rajono, Kazlų Rūdos, Marijampolės savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  LITGRID, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovė Eglė Sakolnikaitė, tel.: +370 707 02229,  mob. +370 614 84590, el. p.: egle.sakolnikaite@litgrid.eu

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė, mob. tel. +370 616 86916,  el. p.: z.labanauskiene@ardynas.lt

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt.

 Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el. p.: rosita@corpi.lt

Ekstremaliosios situacijos metu apribojus visuomenės patekimą į valstybės institucijų buveines, susipažinti su Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita  galima žemiau nurodytose interneto svetainėse.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 29 d.:

   TPDR informacinėje sistemoje adresu: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437;

  Planavimo organizatoriaus LR energetikos ministerijos interneto svetainėje: www.enmin.lt;

  Planavimo iniciatoriaus  LITGRID, AB interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Strateginiai projektai > Kruonio HAE-Bitėnai.

Informacija apie susipažinimą papildomai paskelbta:

   Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt;

○    Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt;

○    Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

○    Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-437.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. birželio 1d. iki 2020 m. birželio 30 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukus karantiną bei draudimą organizuoti viešus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks 2020 m. birželio 30 d. 17.00 val. Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje I-ame aukšte, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:

     https://tinyurl.com/KrHAE-B-koncepcija

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Projektas parengtas, siekiant įgyvendinimo reikalavimuose nustatyti prievolę turtą drausti privačiam partneriui, kai projektas yra įgyvendinamas valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės (toliau – VPSP) būdu. Toks reikalavimas yra aiškesnis projektų vykdytojams, nes įgyvendinant projektus VPSP būdu modernizuojamas turtas perduodamas privačiam subjektui patikėjimo sutartimi, todėl turto draudimo riziką turi prisiimti privatus subjektas.

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki š. m. birželio 23 d.(darbo pabaigos).

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 825 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-245 parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Specialusis planas) koncepcija bei, vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaita.

Planuojama teritorija: Joniškio rajono savivaldybė, Gataučių seniūnija, Lydekių, Jauniūnų, Dargių ir Ivoškių kaimai.

Planavimo tikslai -  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų trasas; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Skirmantė Dubovikienė, tel. (8 707) 02221, tel. (8 697) 55894  el. p. skirmante.dubovikiene@litgrid.eu.

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto vadovė Jurga Tamkienė, tel. 8 618 37293, el. p. jurga.tamkiene@urbanistika.lt.

Specialiojo plano SPAV dokumentų rengėjas - UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 2619024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia - projekto dalies vadovė Stefanija Žilienė, tel. 8 672 24040, el. p. stefanija.ziliene@urbanistika.lt.

Susipažinti su parengtu Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 22 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Specialiojo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

 • Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.joniškis.lt>Teritorijų planavimas>Informacija>Archyvas (http://www.joniskis.lt/lit/Archyvas-/25);
 • Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 22 d. rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės bus nepriimami.

Supažindinimo su koncepcija ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val. Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos salėje antrame aukšte, adresu Mokyklos g. 5, Gataučių k. Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Papildomai viešas susirinkimas dėl Specialiojo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. liepos 22 d. 17.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjNDI2YmEtMDc2MS00ZDhkLTgxOGItZWNjNGZkNzkyZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a586acf-d8a0-4bce-b45d-cfb688cebbae%22%2c%22Oid%22%3a%22d3f9f64a-ed90-4da1-869d-8ef55f1277f9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios).

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija pateikta UAB „Urbanistika“ interneto svetainėje www.urbanistika.lt > Naujienos (http://www.urbanistika.lt/lt/articles).

Informuojame, kad susipažinti su planavimo proceso eiga bei parengtais dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-439).

PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE PROJEKTO VIEŠINIMO PROCEDŪRAS                                                                                                                                                                                                                             

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ

Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas atliekamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt ,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Plano rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija: Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės ir Klaipėdos apskrities Šilutės rajono, Klaipėdos rajono ir Kretingos rajono savivaldybių teritorijos.

Planavimo tikslai: Siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires, užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą, nustatyti optimalią elektros energijos perdavimo linijos trasą, numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, interneto svetainė www.enmin.lt.

Planavimo iniciatorius:  Litgrid, AB, Viršuliškių skg. 99B, LT- 05131 Vilnius, el.p.: info@litgrid.eu,

interneto svetainė: www.litgrid.eu.  

Informaciją apie projektą teikia: projektų vadovas Valerijus Makarovas, tel.: +370 707 02123, mob. tel.:  +370 687 93476, el. paštas: valerijus.makarovas@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas: UAB “Ardynas”, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel.: +370 37 32 32 09, faks.: +370 37 337257,  el.p.: ardynas@ardynas.lt , interneto svetainė: www.ardynas.lt.   

Informaciją apie projektą teikia: teritorijų planavimo vadovė Olga Vaičienė, mob. tel. +370 611 22898,

el. paštas: o.vaiciene@ardynas.lt.

SPAV ataskaitos rengėjas: UAB “Ardynas” ir subrangovas VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (PTPI), V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipėda,  tel.: +370 46 398848;  el.p.: info@corpi.lt. Informaciją apie projektą teikia projekto vadovė Rosita Milerienė, el.p.: rosita@corpi.lt.

Susipažinti su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita galima nuo  2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 17 d.:

Informacija apie susipažinimą su parengta Vystymo plano koncepcija ir SPAV ataskaita papildomai paskelbta:

Pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos teikiami Vystymo plano rengėjui el. paštu ardynas@ardynas.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: www.tpdris.lt,  TPD Nr. S-NC-00-19-438.

Pasiūlymus galima teikti viso susipažinimo laikotarpio metu iki viešo susirinkimo pabaigos - nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. birželio 18 d. Po viešojo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos nebepriimami.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino švelninimo sąlygas, viešas visuomenės susirinkimas dėl Vystymo plano koncepcijos ir SPAV ataskaitos vyks 2020 m. birželio 18 d. 17.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Papildomai vyks viešo susirinkimo tiesioginė internetinė vaizdo transliacija pagal žemiau pateiktą transliacijos nuorodą:   https://tinyurl.com/D-B-koncepcija.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinėje svetainėje www.ardynas.lt > viesi_svarstymai.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimo projektą.

 

Pakeitimai atlikti pagal pasiūlymą keisti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, kuris patvirtintas 2020 m. gegužės 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44P-8 (56).

Pastabų laukiame iki 2020-06-15 darbo dienos pabaigos.

 

Su projektu galite susipažinti tinklapyje arba Es investicijų tinklapyje

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. birželio 2 d. įsakymu patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

Pakeitimas inicijuotas, siekiant 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ (toliau –  115 Priemonė) veiklas „Įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose;“ ir „Įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje“ perkelti į 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“  (toliau – 114 Priemonė). Pagal 115 Priemonę kvietimai fiziniams asmenims bus skelbiami tik pagal veiklą „Įsigijimas iš elektrinių parkų“, o pagal 114 Priemonę bus rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas, pagal kurį bus finansuojamos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos. Toks priemonių atskyrimas bus aiškesnis, suprantamesnis fiziniams asmenims, todėl supaprastės priemonių administravimas, bus nustatoma mažiau netinkamų išlaidų.

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje bei Es investicijų tinklapyje.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 patvirtintų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 137 punktu, parengė atnaujintą periodiškai teikiamą Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą 2020 – 2021 metams.

Patvirtintame plane nurodoma informacija apie planuojamus per ateinančius metus skelbti kvietimus teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymą, bei planuojamus finansavimo šaltinius.

 

Planą rasite čia

2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui. 

Projektą „Telšių dujų skirstymo stoties, Šiaulių dujų skirstymo stoties ir Mažeikių dujų apskaitos stoties modernizavimas“  įgyvendins AB „Amber Grid“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų - 2 027 500,00  eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 Projekto „Telšių dujų skirstymo stoties, Šiaulių dujų skirstymo stoties ir Mažeikių dujų apskaitos stoties modernizavimas“ tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą.  
Projekto metu Šiaulių ir Telšių dujų skirstymo stotyse bei Mažeikių dujų apskaitos stotyje bus sumontuota nauja, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti technologinė įranga, įdiegti pažangūs infrastruktūros elementai. Tai sudarys sąlygas lankstesniam dujų perdavimo sistemos (šiuo atveju dujų skirstymo stočių) valdymui, signalizacijų sistemoms, duomenų surinkimui bei jų perdavimui.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių svetainėje ir Seimo teisės aktų registre

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) 2020 m. gegužės 21 d.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1- 1-131 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 1-196 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 2.

Įsakymu valstybės projektų sąrašas Nr. 2 papildytas 3 AB LITGRID projektais:

1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Priekulės TP skirstykloje“,

2. „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Ekrano TP skirstykloje“,

3.  -„Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose“   

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Priekulės TP skirstykloje:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Priekulės TP 110 kV skirstyklą, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Klaipėdos raj. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Klaipėdos raj. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 27 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė1 330 802 EUR EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui665 401 EUR EUR.

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Ekrano TP skirstykloje:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstyklą, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Panevėžio m. savivaldybėje, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Panevėžio m. savivaldybėje, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 28 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė860 469  EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui430 234 EUR.

 

 1. Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose:

Projektui keliamas uždavinys modernizuoti (rekonstruoti) 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklas, įdiegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

Projekto tikslas - užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą ir perdavimą Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, padidinti operatyvinio valdymo galimybes ir elektrinių sujungimų schemų patikimumą ir lankstumą, įrengus naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą pažangią technologinę įrangą, minimizuoti galimą aplinkos taršos poveikį (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais)..

Laukiami projekto rezultatai. Toks perdavimo tinklo modernizavimas užtikrins elektros energijos perdavimo ir tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems potencialiems elektros vartotojams Vilniaus raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėse, aukštesnę paslaugų kokybę (mažinant gedimų dažnį ir trukmę), tuo pačiu padidins vartotojų lūkesčius ir pasitenkinimą, užtikrins pastotėse esančių elektros įrenginių (prijunginių) automatizuotą (nuotolinį) valdymą, prisidės prie aplinkosauginių įsipareigojimų įgyvendinimo (seni įrenginiai užpildyti alyva, kuri gedimų atveju gali patekti į dirvožemį, bus pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais), sumažins skirstyklos eksploatavimo išlaidas.

Projekto įgyvendinimo trukmė įvertinus techninio projekto parengimo ir rekonstravimo darbus - 35 mėnesiai.

Numatoma bendra Projekto vertė2 221 590   EUR (be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Prašomas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų finansavimas projekto įgyvendinimui1 110 795 EUR.

2020 m. gegužės 22 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje  bei ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. gegužės 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas papildomas finansavimas  projektui "Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose "

 

Projektą įgyvenda  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 169 794,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “  įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeis į  efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

2020 m. gegužės 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas papildomas finansavimas  projektui "Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas"

 

Projektą įgyvenda  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 2 830 206,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “  įgyvendinimo.

 

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie įsirengs ir naudos mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

 

2020 m. gegužės 13 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-119 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. Įsakymo Nr. 1–33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

2020 m. balandžio 30 d. Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtino priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.


Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

 

2020 m. balandžio 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą Nr. 1 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Kvietimo pradžia: 2020 m. balandžio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. rugsėjo 1 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –   12 000 000,00 Eur.

Priemonės tikslas –  sumažinti energijos suvartojimą gatvių apšvietimo infrastruktūroje. 

Remiama veikla: gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

Tinkami pareiškėjai  –  savivaldybių administracijos, savivaldybių valdomos įmonės (taip, kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą), vykdančios gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijos ir jų statybos veiklą. Partneriai yra negalimi.

Didžiausia galima finansavimo suma –  2 000 000,00 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 50 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-09-01 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-09-01 16:00 val. 

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Sigita Švabienė, tel. (8 5) 268 7429, el. p. sigita.svabiene@lvpa.lt.

LVPA Viešųjų investicijų projektų skyriaus vedėja Kristina Dėjė, tel. (8 5) 268 7453, el. p. kristina.deje@lvpa.lt.

Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:

tel. 8 682 84182, el. p. dms@lvpa.lt.

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas)

Su Projektu kviečiame susipažinti bei teikti pastabas ir pasiūlymus ES investicijų svetainėje ir TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki 2020 m. gegužės 18 d.(darbo pabaigos).

 

2018 m. kovo 30 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Kvietimo pradžia: 2018-03-30, 9.00 val.
Kvietimo pabaiga: 2018-05-29, 24.00 val.
Kvietimo biudžetas: 13 661 016,08 Eur
Tinkami pareiškėjai: Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai.

Kvietimo tikslas: Siekiant užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarią elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir saugą, įgyvendinti pilotinius elektros skirstomojo tinklo projektus, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Kvietimo tinkamos finansuoti veiklos:

 • transformatorių pastočių ir (ar) skirstyklų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus;
 • elektros skirstomųjų tinklų skirstomųjų punktų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas, diegiant pažangiojo tinklo elementus.

Daugiau informacijos priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vedėja Egida Kunigėlienė, el. p. e.kunigeliene@lvpa.lt,  tel. (8 5) 268 7456.

Bendraisiais klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

Papildoma informacija ir kvietimo dokumentai šioje svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19