Asmens duomenų apsauga

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, įgyvendindama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie ministerijoje vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė UAB „Duomenų apsaugos profesionalai“, juridinio asmens kodas 121730644, kurios registruota buveinė adresu Liepkalnio g. 83A, LT-02120 Vilnius, tel. nr. +37068577024, +37061681372, kontaktinis asmuo Rita Vaitkevičienė (el. paštas [email protected]), Simona Vaitkevičiūtė (el. paštas [email protected]).

Atnaujinimo data: 2023-11-28