BEMIP iniciatyva

BEMIP yra iniciatyvinis Europos Komisijos projektas, skirtas Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – energijos rinkų integravimui į ES, tokiu būdu užbaigiant kurti bendrąją ES vidaus energijos rinką.

2009 m. birželio 17 d. Europos Komisijos pirmininkas ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono valstybių (Danijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Suomijos ir Lenkijos) atstovai pasirašė memorandumą dėl Baltijos energijos rinkos jungčių plano (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP). Tai – reikšmingiausia iš iki tol buvusių Baltijos regionui skirtų Europos Komisijos energetikos iniciatyvų. 

Pagrindinis BEMIP tikslas – sukurti tinkamai veikiančią ir integruotą energijos rinką bei būtiną energetikos infrastruktūrą, taip pat pasiekti, kad ši sukurta Baltijos jūros regiono energijos rinka būtų konkurencinga, tvari ir saugi.

Nuo 2009 m. rengiamos BEMIP įgyvendinimo metinės ataskaitos. Jose yra aptariama BEMIP šalių-narių pažanga įgyvendinant į šį planą įtrauktus energetinius projektus, įskaitant konkrečius atliktus darbus.

Jūrmaloje 2015 m. gegužės 28–29 d. įvyko bendras Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) aukšto lygio grupės ir ES Baltijos jūros regiono strategijos energetikos politikos srityje grupės susitikimas. Visos šalys sutarė, kad būtina stiprinti ir plėsti Baltijos regiono energetikos bendradarbiavimo iniciatyvas, didinti energetinį saugumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą. Patvirtintas BEMIP veiksmų planas, kuriame nustatytos 6 prioritetinės sritys: elektros energijos ir dujų rinkos, energijos tiekimo saugumas, energijos infrastruktūra, energijos gamyba, atsinaujinanti energija ir energijos vartojimo efektyvumas.

Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija, Vokietija ir Europos Komisijos narys M. A. Cañete 2015 m. birželio 8 dieną pasirašė savitarpio supratimo memorandumą, kuriuo politiškai patvirtinti BEMIP reformos rezultatai. Svarbiausias Lietuvos laimėjimas – Baltijos valstybių elektros tinklų sinchronizavimo su Europos kontinentiniais tinklais iki 2025 m. projektas pripažintas viena iš BEMIP veiklos užduočių, tam sukurta atskira darbo grupė.

Daugiau informacijos apie BEMIP rasite čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19