Baltijos Ministrų Taryba (BMT)

Baltijos Ministrų Taryba (BMT) yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucija.

Ji vykdo tokius uždavinius:

  • skatina platų ir išsamų bendradarbiavimą;
  • atkreipia dėmesį į atitinkamų priemonių poreikį, jas rengia ir įgyvendina;
  • vykdo pagal pasirašytus susitarimus jai priskirtus uždavinius.

Baltijos Ministrų Tarybą sudaro: 

  • Ministrų Pirmininkų Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių vadovų;
  • Bendradarbiavimo Taryba, susidedanti iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų;
  • sekretoriatas, susidedantis iš pareigūnų, atsakingų už Baltijos valstybių bendradarbiavimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijose;
  • aukštesniųjų pareigūnų komitetai, kuriuos sudaro po vieną aukštesnįjį pareigūną iš kiekvienos valstybės ir ekspertai, dirbantys tam tikroje bendradarbiavimo srityje.

Energetikos srityje aukštesniųjų pareigūnų komitete nagrinėjama ir prižiūrima Baltijos šalims aktualiausių energetikos projektų ir iniciatyvų eiga.


Lietuva Baltijos Ministrų Tarybai pirmininkauja šiais, 2018-ais, metais. 

Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Ministrų Tarybai prioritetas energetikos srityje yra: 

  • Regioninė elektros ir dujų rinka, branduolinė sauga. 

Energetikos ministerija, kartu su kitomis Lietuvos valstybės institucijomis, užtikrina prioritetų energetikos srityje įgyvendinimą.


Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos bendrieji pareiškimai:

  • 2017 m. gruodžio 18 d. Taline įvykusio Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos susitikimo bendras pareiškimas.
  • 2016 m. gruodžio 9 d. Rygoje įvykusio Baltijos Ministrų Tarybos Ministrų Pirmininkų Tarybos susitikimo bendras pareiškimas.

Daugiau informacijos apie BMT galite rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19