2014–2020 m. laikotarpiu TEN-E programą keičia Europos infrastruktūros tinklų priemonė (angl. Connecting Europe Facility, CEF).

Per šią priemonę energetikos sektoriui planuojama skirti parama prisidės plėtojant transeuropinę infrastruktūrą, padės pasiekti 2020 m. ES energetikos ir klimato tikslus. CEF padės pašalinti finansines spragas ir tinklo perkrovą, dėl geresnių jungčių sustiprės energetikos vidaus rinka, todėl padidės energijos tiekimo saugumas ir bus galima visos Europos Sąjungos mastu nebrangiai perduoti atsinaujinančiąją energiją. CEF lėšos padės pritraukti papildomų kitų privačiųjų ir viešųjų investuotojų lėšų.

2014 m. spalio mėn. buvo priimtas sprendimas dėl 2014-ųjų metų CEF biudžeto finansinės paramos skyrimo ES bendro intereso statusą turintiems projektams (angl. Projects of Common Interest, PCI), tarp kurių buvo ir keturi Lietuvos strateginiai energetikos projektai, kuriems iš viso bus skirta 333,7 mln. eurų - tai daugiau nei pusė viso 2014 m. planuojamo paskirstyti CEF biudžeto. Baltijos šalių elektros sistemų ir didelio galingumo generavimo šaltinių sinchroninio prisijungimo su kontinentinės Europos tinklais galimybių studijai gauta 0,125 mln. eurų finansinė parama.

Lietuvoje vystomų ES bendro intereso projektų paraiškų vertinimo rezultatų apibendrinimas

Projekto paraiškaVykdytojaiProjekto vertė (tinkamos finansuoti išlaidos, mln. EUR)Skirtas CEF finansavimas, mln. EUR 
(% nuo tinkamų finansuoti išlaidų)
GIPL statybos darbaiAB „Amber Grid“ / Gaz–System S.A.492,3295,4 (60%)
Magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybos darbaiAB „Amber Grid“60,727,6 (45%)
GIPL paruošiamiesiems darbams, iki statybos leidimo išdavimoAB „Amber Grid“ / Gaz–System S.A.21,210,6 (50%)
Baltijos šalių elektros sistemų sinchroninio prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų techninių sąlygų ir investicijų poreikio identifikacija (galimybių studija)LITGRID, AB0,250,125 (50%)
333,725

Daugiau informacijos:


Kontaktinis asmuo: Gabija Talačkaitė, Naftos ir dujų skyriaus vyresn. specialistė, tel.: 8 706 64996, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-28