Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų derinimas

Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektai derinami, vadovaujantis Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-23 ,,Dėl Valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros projektų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-28