Kur kreiptis, jei kilo problemų?


Elektros energetikos veiklos valdymą, reguliavimą, priežiūrą ir kontrolę pagal kompetenciją atlieka:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybė
  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
  • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  (VVTAT)

Iškilus problemai, privatūs vartotojai arba elektros energetikos įmonės gali kreiptis į institucijas, kurios privaloma tvarka nagrinėja skundus ir ginčus ne teismine tvarka:

institucijas, kurios privaloma tvarka nagrinėja skundus ir ginčus ne teismine tvarka:

  • Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – dėl elektros energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, elektros energijos kokybės reikalavimų, elektros energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą elektros energiją pažeidimų, avarijų, elektros energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. O taip pat dėl elektros energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant elektros energiją, dėl teisės elektros energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, elektros energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo;
  • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl elektros energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Visais kitais atvejais ginčai gali būti sprendžiami teismo tvarka. Vartotojai gali kreiptis į kompetentingus nepriklausomus ekspertus, ekspertų įstaigas arba valstybės institucijas, norėdami gauti atitinkamas išvadas, į kurias, sprendžiant nesutarimus, gali būti atsižvelgiama.

Vartotojų ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Elektros energetikos sektoriaus veiklą reglamentuoja šie teisės aktai

Atnaujinimo data: 2023-11-28