Elektros kainų tarifai

Visuomeninę elektros energijos kainą ir tarifus nustato visuomeninis tiekėjas 6 kalendoriniams mėnesiams. Vartotojams elektros energiją tiekia visuomeniniai ir nepriklausomi tiekėjai.

Kainos sudėtis  =  elektros energijos įsigijimo kaina  +  perdavimo kaina  +  viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) mokestis  +  skirstymo išlaidos  +  visuomeninio tiekimo kainos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos bei ankstesnio laikotarpio prognozuotos elektros energijos kainos skirtumas.

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT):

  • atlieka valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą;
  • skelbia visuomeninės elektros energijos kainą ir tarifus;
  • skelbia visuomeninių ir nepriklausomų tiekėjų sąrašus.

Vartotojai turi teisę laisvai pasirinkti (taip pat pakeisti) nepriklausomą elektros energijos tiekėją, taip pat sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, kad būtų užtikrinti jų elektros energijos poreikiai.

Vartotojams, kurie nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, jeigu tokiems vartotojams elektros energija nėra tiekiama visuomenine elektros energijos kaina, užtikrinamas garantinis tiekimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-28