Elektros energijos rinka

Didmeninė prekyba elektros energijos sektoriuje

Didmeninė prekyba Lietuvos elektros rinkoje vykdoma šiais dviem būdais – prekyba dvišaliais sandoriais ir prekyba elektros biržoje. Siekiama, kad elektros energijos birža taptų pagrindiniu didmeninės prekybos elektros energija būdu.

Nuo 2012 m. birželio 18 d. didmeninę elektros energijos prekybą Lietuvos elektros biržoje administruoja Šiaurės ir Baltijos šalių elektros biržų operatorė – bendrovė „Nord Pool Spot AS“.

„Nord Pool Spot AS“ funkcijos:

  • organizuoja didmeninę prekybą elektros energija biržoje;
  • užtikrina prekybos elektros energija vietos (biržos) techninį aptarnavimą ir palaikymą;
  • skelbia informaciją apie didmeninę prekybą elektros energija elektros biržoje ir kitas elektros biržos veiklos sąlygas;
  • užtikrina vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems elektros biržos dalyviams;
  • informuoja ir konsultuoja elektros biržos dalyvius ir kitus rinkos dalyvius elektros biržos organizavimo ir veiklos klausimais.

Lietuvos elektros birža yra visiškai integruota į Šiaurės Europos šalių elektros biržą ir veikia vadovaujantis tokiais pačiais principais, kokiais vadovaujasi ir kitos regiono šalys. Elektros biržoje vyksta tarptautinė prekyba, kuri yra yra išankstinė: visi elektros energijos tiekimo sandoriai sudaromi prieš vartojimo momentą – rinkos dalyviai gali rinktis iš dviejų prekybos biržoje būdų: „dienos prieš“ ir „dienos eigos“ prekybą. Prekyba biržoje vyksta atskirai kiekvienai ateinančio laikotarpio valandai (valandinė prekyba). UAB „Baltpool“, iki 2012 m. birželio 18 d. vykdžiusi elektros biržos operatoriaus veiklą, elektros rinkos dalyviams šiuo metu siūlo alternatyvą ilgalaikių kontraktų registravimui – pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų instrumentų rinką.

Detaliau apie didmeninę elektros energijos prekybą Lietuvoje gali sužinoti susipažinę su Prekybos elektros energija taikylėmis.


Mažmeninė prekyba elektros energijos sektoriuje

Mažmeninę prekybą elektros energija (tiekiant elektros energiją vartotojams) turi teisę vykdyti tik tiekėjai pagal su vartotojais sudarytas mažmeninės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Vartotojai turi teisę pirkti elektros energiją iš tiekėjų savo asmeniniam vartojimui.

Mažmeninės prekybos principus ir tvarką nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės


Elektros vartotojų duomenų mainai su elektros tiekėjais

Atsižvelgiant į Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje bei jos įgyvendinimo priemonių plano nuostatas1 buvo sudaryta Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais standarto sukūrimo ir įdiegimo tarpinstitucinė darbo grupė, parengusi Elektros energijos vartotojų duomenų mainų su elektros energijos tiekėjais aprašą, kuriame aprašomais pokyčiais siekiama sukurti bazinę duomenų mainų platformą – bazinį Data Hub.

Ši platforma užtikrins tolimesnę rinkos plėtrą ir sukurs rinkos modelio bei standartizuotų procesų gaires Data Hub (nuo 2023 metų) projekto sėkmingam ir efektyviam įgyvendinimui Lietuvoje.

Atnaujinimo data: 2023-11-28