Dainius Kreivys

Ministras

Dainius Kreivys

Dainius Kreivys (Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai) Lietuvos Respublikos energetikos ministro pareigas eina nuo 2020 m. gruodžio mėn.

Visą savo politinę karjerą aktyviai siekė Lietuvos energetinės nepriklausomybės. Svarbiausi jo, kaip energetikos ministro prioritetai – ankstesnė, nei planuota, Lietuvos energetikos sistemos sinchronizacija su kontinentine Europa ir sparti atsinaujinančios energijos gamybos plėtra Lietuvoje. 

Iki tapdamas ministru D. Kreivys aktyviai kovojo prieš nesaugios Baltarusijos AE statybą. Jo kadencijos metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse buvo visiškai nutraukta prekyba elektros energija su Baltarusija.

Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuva pirmoji Europoje nutraukė dujų importą iš rusijos, o vėliau visiškai sustabdė rusiškų energijos išteklių importą.

D. Kreivys 2009-2011 m. ėjo ūkio ministro (dabar - ekonomikos ir inovacijų) pareigas. Seimo narys nuo 2012 m.

D. Kreivys Baltijos vadybos institute įgijo EMBA magistro laipsnį. Svarbiausia profesinė patirtis įgyta kuriant ir vadovaujant nuosavam verslui.

D. Kreiviui yra 53 metai. Vedęs, turi du vaikus.

Kilęs iš Lietuvos laisvės kovotojų giminės, D. Kreivys yra didelis Lietuvos patriotas, aktyviai įsitraukęs į Lietuvos kovas prieš sovietinę agresiją ir atkuriant Nepriklausomybę: rinko ir grąžino sovietinius karinius bilietus, dalyvavo visuose mitinguose, protestuose ir eitynėse prieš sovietinę okupaciją, pavyzdžiui, griaunant paminklus sovietiniams veikėjams Lietuvoje.