Skirtas papildomas finansavimas 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektui

2021 m. birželio 25 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas papildomas finansavimas projektui „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“ (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Papildomas finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 6 216 206,00 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas įgyvendinimo“.

Projekto lėšomis bus skirtas finansavimas fiziniams asmenims, kurie įsirengs ir naudos mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-18