Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. spalio 28 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  1 881 390 eurų.

Bus atnaujinama 8454,34 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 550724,8 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 34,79 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Projektų įgyvendinimo tikslas – atnaujinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II auditorinius korpusus, siekiant padidinti viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti B energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastato bei jo inžinerinių sistemų fizines ir energetines savybes. Įgyvendinus projektus bus padidintas pastatų energijos vartojimo efektyvumas 60 proc., sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą kiekis ir pagerintos mokymosi bei darbo sąlygos studentams bei dėstytojams.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba Teisės aktų registre. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20