Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. spalio 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymus, kuriais skiriamas finansavimas dvylikai valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektų

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma  10 070 683,1  eurų.

 Bus atnaujinama   39 746,19 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie   3 517 528,4 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama   1 193,32 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymais kviečiame susipažinti:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29