Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. rugsėjo 29 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas šešiems valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 4 544 172,98 eurų.

Bus atnaujinama 11 256,01 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 662 665 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 349,74 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29