Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams

2020 m. rugsėjo 24 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas dviem valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo projektams.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 2 398 537,22 eurų.

Bus atnaujinama 8 433,76 kv. m. ploto, kasmet sutaupyta apie 1 657 903,38 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 213,14 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Atnaujintuose pastatuose bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20