Skirtas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui

2020 m. lapkričio 17 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato atnaujinimo projektui.

 

Projektas prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas).

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma 1 579 932,98 eurų.

 

Bus sutaupyta apie 100 000 kWh šilumos energijos ir į aplinką neišmetama 100 t šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Taip pat bus pasiekta mažiausiai bent C energinio naudingumo klasė ir tuo pačiu sumažintos suvartojamos galutinės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 30 procentų bei užtikrinta pastatų infrastruktūros atitiktis higienos normoms.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-14