Skirtas finansavimas priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektams, kurie prisideda Ateities ekonomikos DNR plano

2020 m. rugsėjo 9 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas  projektams "Girelės RK Jonavoje rekonstrukcija įrengiant 2,5 MW elektros ir 8,5 MW šilumos galios biokuro kogeneracinę elektrinę", "Rajoninės katilinės Nr.2 (RK-2) rekonstrukcija.

 

Biokuro kogeneracinės jėgainės įrengimas, Pramonės g. 95, Vilnius" ir "Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba"

 

Projektus įgyvenda  Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, AB Vilniaus šilumos tinklai ir Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino energija"

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 13 285 390,00 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas “ bei Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“  „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas) įgyvendinimo.

 

Projektų lėšomis bus skirtas finansavimas šilumos tiekėjams, kurie įsirengs naujus didelio efektyvumo biokuro kogeneracijos įrenginius, kurių visa pagaminta šilumos energija bus tiekiama į šilumos tinklus.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje  arba svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29