Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

2020 m. spalio 1 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Biržų rajono, Trakų rajono ir Druskininkų savivaldybių projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma – 2 410 268,10 eurų.

 

Biržų rajono savivaldybės projektu planuojama pakeisti Biržų miestų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą, sumažinti rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas gatvių apšvietimui. Siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus, sumažėtų eismo įvykių bei nusikalstamumo rizika, aplinkos tarša.

 

Trakų rajono savivaldybės projektų tikslai - padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą Lentvaryje ir Trakų rajone. Numatoma, kad projektu bus atnaujinta gatvių apšvietimo infrastruktūra ne mažesniame nei 30 km Lentvario miesto gatvių ruože. Atnaujinta infrastruktūra atitinkamose gatvėse visiškai atitiks standarto LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“ keliamus reikalavimus. Planuojama atnaujinti Trakų miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą (šviestuvus, atramas, maitinimo spintas), taip pat įdiegti elektros energijos gamybai skirtą saulės elektrinės. Įgyvendinus projektą modernizuotose gatvių apšvietimo atkarpose Trakų rajone bus modernizuota 780 šviestuvų ir sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,14 GWh.

 

Įgyvendinus Druskininkų savivaldybės projektą, numatoma modernizuojamose gatvių apšvietimo atkarpose galutines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., modernizuoti ne mažiau kaip 2206 vnt. šviestuvų, įdiegiant elektros energiją taupančius LED šviestuvus, pakeičiant senas ir nusidėvėjusias šviestuvų atramas, valdymo spintas.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20