Skirtas finansavimas gatvių apšvietimo modernizavimo projektams

2020 m. rugsėjo 22 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas Kaišiadorių rajono, Širvintų rajono, Utenos miesto, Palangos miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybių projektams.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

 

Skirto finansavimo suma – 1 928 731, 83 eurų.

 

Projektu „Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje“ planuojama padidinti Kaišiadorių rajono gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą, užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą ir pakeisti savivaldybės teritorijoje esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 639 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,22 GWh.

 

Projektu „Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę Širvintų rajone ir energijos vartojimo efektyvumą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti rajono gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Įgyvendinus projektą modernizuotose gatvių apšvietimo atkarpose bus modernizuoti 664 šviestuvai ir sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,15 GWh.

 

Projektu „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“ siekiama modernizuoti Utenos miesto gatvių apšvietimo infrastruktūrą ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir paslaugų (apšvietimo) kokybę bei mažinti aplinkos taršą. Bus atnaujinami gatvių šviestuvai, atramos, skirstymo bei maitinimo spintos, diegiamos intelektualios valdymo ir kontrolės sistemos bei atliekami kiti su tinklų modernizavimų susiję darbai. Įgyvendinus Projektą sumažės elektros energijos sąnaudos, išlaidos skirtos elektros energijai įsigyti, ŠESD emisijos ir pagerės paslaugų kokybė. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 658 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,19 GWh.

 

Projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste“ tikslas - padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos kokybę Palangos mieste ir energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinus projektą bus modernizuota 285 vnt. šviestuvų ir planuojama sutaupyti daugiau nei 40 proc. metinio galutinės energijos kiekio.

 

Projekto „Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas“ metu planuojama modernizuoti senus susidėvėjusius šviestuvas, kas padės sumažinti elektros energijos sąnaudas ne mažiau kaip 40% bei prisidės prie mažesnių gatvių apšvietimo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudų. Įgyvendinus projektą pagerės apšvietimo kokybė, sumažės elektros energijos ir apšvietimo sistemos eksploatavimo sąnaudos bei bus sumažinti CO2 išmetimai. Modernizuotų šviestuvų skaičius sudarytų 814 vnt., sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis– 0,45 GWh.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje ar Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20