Skirtas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2020 m. gruodžio 9 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

 

Projektą „Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ įgyvendins AB „Amber Grid“.

 

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 559 690,81 eurų.

 

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

 

Projekto „Dujų kompresorių stočių valdymo modernizavimas ir duomenų centro įrengimas“ tikslas – modernizuoti dujų kompresorių stočių valdymo sistemą, pasitelkus šiuolaikinę programine ir techninę įrangę, įdiegti rezervinį duomenų centrą ir užtikrinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą visos Lietuvos gyventojams. Projekto metu bus užtikrintas patikimas ir saugus gamtinių dujų perdavimas visiems Lietuvos teritorijoje esantiems fiziniams bei juridiniams vartotojams.

 

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20