Skirtas finansavimas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui

2020 m. spalio 6 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 6 506 500,00 eurų.

Projekto lėšomis bus finansuojamas elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra diegiant išmaniuosius sprendimus (IV etapas).

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29