Skirtas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui

2021 m. vasario 9 d. energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas elektros perdavimo sistemos modernizavimo ir plėtros projektui.

Projektą „Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas Baltupio, Jašiūnų, Kauno E, Lentvario, Rėkyvos ir Šeštokų TP 110 kV skirstyklose“ įgyvendins LITGRID AB.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 4 452 580,00   eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“  įgyvendinimo.

Modernizavus 110/10 kV Baltupio, 110/35/10 kV Jašiūnų, Kauno E, 110/10 kV Lentvario, 110/35/10 kV Rėkyvos ir 110/35/10 kV Šeštokų TP 110 kV  skirstyklas, įrengiant naujas pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas ir kitą technologinę įrangą, bus užtikrintas patikimas elektros energijos tiekimas tiek esamiems, tiek naujiems elektros vartotojams Vilniaus m., Šalčininkų raj., Kauno m., Trakų raj., Šiaulių m. ir Lazdijų raj. savivaldybėse, padidinta operatyvinio valdymo galimybė, bus užtikrintas elektrinių sujungimų schemų patikimumas ir lankstumas, minimizuojamas aplinkos taršos poveikis (seni įrenginiai užpildyti alyva pakeisti naujais SF6 dujomis užpildytais įrenginiais) bei bus prisidedama prie klimato atšilimo mažinimo tikslų (dvejose pastotėse bus įrengiami įrenginiai, neišskiriantys aplinkai taršių medžiagų).

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20