Skirtas finansavimas AB „Amber Grid“ slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektui

2020 m. lapkričio 16 d. laikinai einantis energetikos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas finansavimas AB „Amber Grid“ slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektui.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo.

Skirto finansavimo suma 384 750,00 eurų.

Projekto lėšomis bus finansuojamas slėgio ribojimo mazgų įrengimas dujotiekių atšakose projektas.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20