Skirtas finansavimas AB „Amber Grid“ projektui

2021 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministras Dainius Kreivys pasirašė įsakymą, kuriuo skiriamas 2 040 000,00 eurų finansavimas AB „Amber Grid“ projektui Nr.  06.3.1-LVPA-V-104-02-0014 „Magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų rekonstrukcija (II etapas)“.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo.

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29