Patvirtintas ES paramos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ finansavimo sąlygų aprašas

2019 m. sausio 17 d. energetikos ministras įsakymu1 Nr. 1-12 „Katilų keitimas namų ūkiuose“projektų finansavimo sąlygų aprašą. Su šiuo įsakymu kviečiame susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba ES investicijų svetainėje.

1„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtino priemonės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-14