Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

2022 m. balandžio 11 d. Energetikos ministras  pasirašė įsakymą Nr. 1-120 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Siekiant padėti gyventojams užsitikrinti energetinį savarankiškumą ir taip prisidėti prie energetinio skurdo mažinimo tikslų,  šiuo įsakymu sutaupytos administruojamų priemonių lėšos perskirstomos priemonėms: 04.1.1-LVPA-V-114 Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose ir 04.1.1-LVPA-V-115 AIE namų ūkiams.

 

Taip pat paskirstytas dydis, kuriuo prisiimant įsipareigojimus galima viršyti numatytas ES lėšas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ 9 punkto lentelę.

 

Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre  arba ES investicijų tinklalapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20