Patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1-164 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano pakeitimą.

Pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos priimtą sprendimą Nr. C(2021)2603 skirti papildomas „REACT-EU“ lėšas Lietuvai bei papildomai skirtą 4 prioriteto virškontraktavimą.

Priemonių įgyvendinimo planas papildomas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonėmis „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“, „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“, „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Su įsakymu galite susipažinti Teisės aktų registre  arba ES investicijų tinklalapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29