Patvirtintas 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1-5 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo  Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas.

 

Su įsakymu kviečiama susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20