Patvirtintas 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2021 m. kovo  26 d. įsakymu Nr. 1-50 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1-312 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „Aie namų ūkiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo" patvirtino 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“ aprašo pakeitimą.

 

Su Įsakymu galite susipažinti tinklapyje  arba Es investicijų tinklapyje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20