Patikslintas 04.3.1- VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2020 m. spalio 7 d. Energetikos ministras pasirašė įsakymąDėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1-204 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo įsakymu padidinamos priemonei skiriamos lėšos iki 36 592 848 (trisdešimt šešių milijonų penkių šimtų devyniasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt  aštuonių) eurų.

 Su įsakymu kviečiame susipažinti: Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt bei Teisės aktų registro (TAR) svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29