Paskirtas finansavimas „AIE namų ūkiams“ projektui

2019 m. gruodžio 18 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) projektui "AIE namų ūkiams"  skiriamas finansavimas.

Finansavimas numatytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų – 8 000 000 eurų.

Teisės aktas prisideda prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo.

Projekto veikla - iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, įsigijimas iš elektrinių parkų ir įrengimas elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Projekto lėšomis numatoma kompensuoti dalį išlaidų, kurias patirs fiziniai asmenys įrengiant  ar  įsigyjant  iki  10  kW  galios  saulės šviesos energijos elektrinę savo elektros energijos poreikiams tenkinti.

Numatoma, kad finansavimas bus skirtas apie 1000 asmenų įsirengusių atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, geografiškai nutolusiose nuo elektros energijos vartojimo vietose, apie 2500 asmenų - įsigijusių iš elektrinių parkų ir apie 500 asmenų - įrengusių elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Su ministro įsakymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje arba Teisės aktų registre

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19