Parengtas priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimo projektas

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1  pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

 

Projektu tikslinamos tinkamos finansuoti išlaidos, kad būtų aiškiau ir paprasčiau galimiems pareiškėjams bei administruojančiai institucijai. Taip pat tikslinamos sąlygos dėl projektų finansavimo sutarčių, kurie įgyvendinami valdžios ir privataus sektoriaus partnerystės būdu. Kiti tikslinimai atlikti, kad būtų galima paskelbti kvietimą Nr. 2 teikti paraiškas.

 

Projektas buvo derintas su įgyvendinančiąja institucija ir partneriais, bei patikslintas pagal gautas pastabas ir pasiūlymus.

 

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje esinvesticijos.lt  iLietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje  TAIS.

 

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, Projektui Ministerija prašo teikti iki 2021 m. sausio 6 d. (darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20