Parengtas 06.3.1-LVPA-V-104 priemonės „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimo projektas

Šiuo Projektu patikslinami Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pavadinimai pagal aktualią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos versiją.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje bei ES investicijų tinklapyje

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20