Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas:

  • siekiant sudaryti galimybę kitų priemonių nepanaudotą/sutaupytą finansavimą skirti Priemonei kaip papildomą finansavimą, patikslintas aprašo 8 punktas;
  • atsižvelgiant į Veiksmų programos priedo 9 punkto lentelės pakeitimus, patikslinti aprašo 8 punkte išvardinti finansavimo šaltiniai;
  • atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 203 punkto pakeitimus, kuriais Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti bent dalį visų pirminių tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklų patvirtinimo dokumentų, patikslintas aprašo 34.4 papunktis;
  • pagal  projekto vykdytojo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pateiktus pasiūlymus:
  • tikslinami fizinių asmenų pateikiami dokumentai (aprašo 2 priedo 8 punktas, 35.4 ir 35.5 papunkčiai);
  • siekiant kuo efektyviau panaudoti projekto lėšas bus sudaromas rezervinis sąrašas, t. y. teigiamai įvertintos Registracijos formos, kurioms nepakako kvietimo lėšų, bus įtraukiamos į Rezervinį sąrašą (aprašo 2 priedo 211 punktas) ir siekiant, kad išvengti situacijos, kai fizinis asmuo dėl kitokių parametrų įdiegto įrenginio netenka finansavimo, o sutaupytas finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui iš Rezervinio sąrašo su mažesniais balais (naikinamas aprašo 2 priedo 38 punktas);
  • atsižvelgiant į ekstremalią situaciją ir karantiną bei tai, kad nustatytus reikalavimus galima patikrinti ir pagal pateikiamus dokumentus ar pagal projekto vykdytojui prieinamas duomenų bazes, patikslintas aprašo 2 priedo 34.6 papunktis.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2021 m. kovo 2 d.

Su projektu galite susipažinti čia arba ES investicijų tinklapyje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20