Parengtas 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas

Šiuo keitimu suvienodinamos Projekto 2 priedo 10 punkto nuostatos su Projekto 2 priedo 24 p., kurio pakeitimas jau buvo suderintas su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. rugsėjo 8 d. Su projektu galite susipažinti Teisės aktų informacinės sistemos svetainėje  arba ES investicijų tinklapyje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29