Ministerija kviečia teikti pastabas priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui

Energetikos ministerija kviečia teikti pastabas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui.

Energetikos ministerija parengė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Pakeitimai atlikti vadovaujantis 2020 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 744 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Energetikos ministerijai pagal Ateities ekonomikos DNR planą 4 prioritetoEnergijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėms skiriamas virškontraktavimas bei atsižvelgiant į tai, kad Ateities ekonomikos DNR plane, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), numatyta priemonė „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas).

Su Projektu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje bei Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje.

Pastabas bei pasiūlymus, jeigu tokių būtų, prašome teikti iki š. m. rugsėjo 30 d. (darbo pabaigos).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-20